• Foto af Alssund

DOF Sønderborg

DOF Sønderborg tilbyder fritidsundervisning inden for så foreskellige emner som sprog, yoga, varmtvandstræning, CO2 kurser, strikkekurser og instrumentalundervisning på mange forskellige instrumenter.

Det er DOF Sønderborgs mission:

 • at tilbyde, ikke-formel, kompetencegivende folkeoplysende undervisning på en række forskellige fagområder.
 • at fremme forståelsen for demokrati.
 • at medvirke til aktivt medborgerskab.
 • at styrke indsigten i og forståelsen for nationale og internationale forhold og derved gøre deltagerne bedre rustet til at leve i en specialiseret og globaliseret verden.
 • at alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund.

 

DOF Sønderborg har en vision:

 • vi vil medvirke til at fremme den folkelige oplysning og bidrage til, at DOF Sønderborgs undervisning er et tilbud om livslang læring.
 • vi vil være kendt overalt i Sønderborg kommune og gerne i et større område.
 • vi vil øge antallet af undervisningstimer og antallet af deltagere år for år.
 • vi vil indgå i netværk, fora og samarbejdsrelationer for at styrke DOF Sønderborgs position både lokalt og nationalt.
 • vi vil gerne, at DOF Sønderborgs virksomhed forbindes med undervisning af høj kvalitet, engagement og samvær.
 • vi vil tilbyde undervisning på små hold for deltagere med særlige behov, hvis det ikke er muligt at integrere dem på bestående hold.
 • vi vil gennem vore undervisere og ved aktiv deltagelse i udvikling af folkeoplysning sikre borgere i Sønderborg kommune muligheder for at udvide deres kundskaber inden for egne interesseområder.
Kongevej 19
6400 Sønderborg
Danmark
70222109
info@aftenskolerne.dk

Lignende steder