Sønderborg

Erhverv i Sønderborg Kommune

Erhvervsfremme og erhvervsservice

Om det lokale erhvervsliv:

Sønderborg-området rummer det næsthøjeste antal industriarbejdspladser i Danmark, set i forhold til indbyggertallet.

Der er samtidig et stort antal globale markedsledere, der har postnummer i Sønderborg kommune. Det betyder ikke nødvendigvis, at der i alle tilfælde er tale om store virksomheder. Dem har Sønderborg-området heldigvis også, men langt de fleste virksomheder er mindre og mellemstore foretagender, der er specialiserede, nicheorienterede og teknologisk førende. Det er ligeledes karakteristisk, at langt størstedelen af Sønderborg-områdets erhvervsvirksomheder er aktive i den erhvervsgren, der ofte betegnes business-to-business. Kort sagt: Deres kunder er andre virksomheder.

Sønderborg-områdets virksomheder er engageret i mange forskellige brancher og industrier. Der er dog en stor koncentration af selskaber, hvis udvikling, produktion og salg er fokuseret på effektiv udnyttelse af energi, energiteknologi i bred forstand og bestræbelser på at reducere CO2. Det er ikke uden grund, at Sønderborg-området både regionalt og nationalt er udpeget som klynge for netop disse områder – og det betyder, at der løbende etableres nye virksomheder inden for disse virkefelter. Det er godt at være sammen med ligesindede!

Erhvervsfremme og erhvervsservice i Sønderborg-området:

Sønderborg kommune bestræber sig løbende på at sikre den bedst mulige service og støtte til sine virksomheder. Blandt de mange tiltag er Erhvervskontakten, der er skabt til at sikre erhvervslivet én indgang til det kommunale serviceydelser og for at sikre, at godkedelser og øvrig myndighedsbehandling sker så enkelt og ukompliceret som muligt. Link til Erhvervskontakten kan findes her.

Sønderborg kommune har gennem en årrække haft et af Danmarks Jobcentre, hvis man kan stole på forskellige analyser og vurderinger. Den position vil Sønderborg gerne beholde, og der udvikles løbende nye og forbedrede programmer, der skal sikre området erhvervsvirksomheder den arbejdskraft, der er ønsket. Link til Jobcentret her.

I løbet af 2015 er Sønderborg Vækstråd etableret til yderligere at styrke indsatsen. Det er et offentlig-privat partnerskab i form af en forening, til hvilken Sønderborg kommune har overdraget ansvaret for en række fokuserede erhvervsfremmeaktiviteter. Det gælder blandt andet indsatsen for flere nye virksomheder gennem iværksætteri. Sønderborg Vækstråd har etableret Sønderborg Iværksætter Service, der som selvstændig driftsenhed er dedikeret til at samle alle iværksætteraktiviteter i området.

Sønderborg Vækstråds øvrige aktiviteter kan der læses mere om på foreningens hjemmeside, som du kan komme til her.

Sønderborg Iværksætter Service har også egen hjemmeside. Den finder du her.

Etableringen af Sønderborg Vækstråd har ført til et intensivt og frugtbart samarbejde med kommunens erhvervsudvalg og administration, og en lang række nye tiltag er derfor på vej.

Vi er slet ikke færdige endnu!

Sønderborg kommune og Sønderborg Vækstråd har i 2015 gennemført en lang række besøg hos de lokale virksomheder for at få indspark og idéer til, hvordan Sønderborg-området kan forbedre sig, når det gælder erhvervsservice og erhvervsfremme.

Det er der kommet rigtig mange gode vinkler og muligheder ud af, som vil blive implementeret i løbet af de kommende måneder og år. Du vil kunne følge udviklingen her på siden!

Oprettet den
06. okt 2015