SIB Zero hus

ProjectZero sætter Sønderborg på verdenskortet

I 2007 tog byrådet i Sønderborg Kommune en afgørende og vidtrækkende beslutning. Sønderborg-området skal være et CO2-neutralt vækstområde og målet skal nås senest i 2029.

Det var to år før FN Klimatopmødet i København i 2009 - COP15 – som der var store forventninger til. Nu skulle verdenssamfundet træffe konkrete, bindende og effektive beslutninger for at imødegå de globale klimaforandringer. Sådan kom det ikke til at gå, faktisk blev COP15 lidt af en fuser.

Sådan er det ikke gået i Sønderborg. Sønderborgs ProjectZero lever i bedste velgående, har leveret markante resultater og er godt på vej mod nullet i 2029. Mens andre taler og taler om klimaet, tager Sønderborg sagen i egen hånd og handler. ”Cities Act, while Nations Talk” – som New Yorks tidligere borgmester Michael Bloomberg også udtrykker det.

Det går så godt, at Sønderborgområdet ved udgangen af 2014 har reduceret CO2-udledningen med 30 procent i forhold til udledningen i 2007. Målet var en reduktion på 25 procent i 2015. 

Behov for handling
Klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer med at omstille, tilpasse og udvikle vore byer og lokalsamfund så CO2-udledningerne og deres konsekvenser mindskes mest muligt. Overalt i verden søger lande, byer og virksomheder efter bæredygtige løsninger, som både fungerer og hænger sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Den store omstilling
Sønderborgs ProjectZero vision fokuserer på at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund, det vi kalder "Den Store Omstilling". Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling m.v. sætter Sønderborg-området fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. 

ProjectZero-visionen er for Danmark og resten af verden et demonstrationsprojekt for, hvordan man for et helt område på samme tid reducerer CO2 og skaber nye vækstmuligheder.

Lokal handlekraft og forretningsorienterede løsninger
Vi vil vise, hvordan man i praksis gennemfører en markedsdrevet og vækstbaseret energi- og klimaomstilling til et CO2-neutralt samfund inden 2029. Kort sagt - hvordan løsning af klimaudfordringen går hånd i hånd med at skabe Bright Green Business.

Sønderborg-området er i fuld gang med at realisere visionen lokalt i kraft af partnerskaber, innovation, lokal involvering og international tiltrækningskraft. Og samtidig tiltrækker resultaterne international interesse til gavn for erhvervsturismen og de mange involverede partnere.

Masterplan skaber retning og fremdrift
Planlægning og løbende målinger på fremdrift er vigtige forudsætninger for at realisere målet i 2029 og de fastlagte delmål i 2015, 2020 og 2029. Planlægningen involverer ikke kun kommunen, men alle relevante interessenter og udmøntes i strategiske energiplaner, varmeplaner, temaplaner og lokalplaner.

ProjectZeros 2020 målsætning og den tilhørende køreplan – Roadmap 2020 - fokuserer på at reducere CO2-udledningen med 50 procent i 2020 og omfatter bl.a. styrkede indsatser på grøn transport og bedre udnyttelse af biomassen.

Overgår 2015 klimamål
Den seneste undersøgelse (august 2015) viser, at Sønderborg-området allerede har reduceret CO2-udledningen med 30 procent ved udgangen af 2014. Det oprindelige mål var i 2015 at mindske udledningen med 25 procent i forhold til 2007.

Det store engagement, som kommunens borgere har lagt i arbejdet, har været afgørende. I stedet for at tage bilen, cykler langt flere. I stedet for at bruge løs af strøm, varme og vand, investerer borgere i at gøre deres boliger mere energieffektive og klimarigtige. Virksomhederne investerer i at spare CO2 og udvikler grønne løsninger. Og kommunens fjernvarmeselskaber har brugt store ressourcer på at omlægge forsyningen til grøn fjernvarme.

Tre ledestjerner
Tre ledestjerner styrer strategien frem mod 2029 og viser den retning, som Sønderborg-området bør bevæge sig i, når klimaomstilling og økonomisk vækst skal gå hånd i hånd.

·         Energieffektiviseringer, der samtidig styrker virksomhedernes konkurrencekraft og mindsker borgernes udgifter til energi.

·         Flerstrenget, vedvarende energiforsyning baseret på lokale ressourcer af vedvarende energi suppleret med strøm fra bl.a. vindmøller.

·         Et dynamisk energisystem, hvor samspillet mellem energiforbrug og produktion er optimal, og hvor områder drager fordel af energipriser, der svinger som vinden blæser.

I 2029 er Sønderborg-området selvforsynende med vedvarende energi. Markante energieffektiviseringer betyder, at energiforbruget er ca. 43 procent lavere end da vi startede i 2007 og klimaløsninger er drivkraften for nye Bright Green Business vækstvirksomheder.

Læs mere om ProjectZero her.

Oprettet den
05. okt 2015