• En skov med gode stier

Sønderskoven

En smuk løvskov

Sønderskoven er på ca. 400 ha. Det meste af skoven er løvskov - nåletræ findes kun i en mindre del af skoven. Her ses bl.a. løvfrøen - og forår og efterår ses mange rovfugle på træk.
Skoven går langs kysten, og i august måned blomstrer lyngen her.
På et 2 ha stort område har træer, planter og dyr siden 1994 fået lov at udvikle sig på naturens egne betingelser.

Skoven ender brat ud mod Sønderborg Bugt med stejle skrænter - et særsyn med en flage af glimmerler, der er flere millioner år gammel.

Syd for Sdr. Landevej har skoven status som B-skov, dvs. beskyttet skov. Her må man gerne tage en stilfærdig skovtur, men der gives ikke tilladelse til organiserede aktiviteter, der forstyrrer.

 

Værd at se i området:

  • Brudgomsalleen
  • Fiskerstien
  • Egetofte Naturskole
  • Madpakkehus
  • Helshøje (en gruppe gravhøje fra bronzealderen)
  • Gendarmstien
  • Fredsmaj

 

Sønderskoven
6400 Sønderborg
Danmark

Lignende steder