uddannelse og vejlening

Uddannelser og studievejledning

Med bl.a. Syddansk Universitet på Alsion og Erhvervsakademi Sydvest, EASV, er Sønderborg et knudepunkt for uddannelser

Syddansk UniversitetAlsion har stærke tekniske forsknings- og studiemiljøer, specielt inden for ingeniørvidenskaberne. Desuden hører universitets Institut for Grænseregionsforskning hjemme på Sønderborg campus, ligesom universitetet udbyder en række samfundsvidenskabelige uddannelser med fokus på erhvervsøkonomi og Europa-studier. Syddansk Universitet i Sønderborg har et grænseoverskridende samarbejde med Europa-Universität Flensburg,  som er under udvikling.

Mekatronik og grøn energi

Sønderborg er kendt for et tæt samarbejde mellem uddannelsessteder og virksomheder, blandt andet om praktikpladser og studieprojekter. SDU Erhverv samler alle universitetets erhvervsrettede aktiviteter for at styrke samspillet med det omkringliggende samfund og regionens virksomheder.

I Sønderborg-området findes nogle af landets største, globale industrikoncerner med en underskov af ca. 2000 virksomheder, og en stor del af dem beskæftiger sig med teknologi. Området har stærke klyngenetværk især inden for mekatronik og grøn energi, CLEAN, men også inden for fødevaresikkerhed og velfærdsteknologi.

På universitetet findes blandt andet Mads Clausen Instituttet, MCI, opkaldt efter grundlæggeren af Sønderborgs største virksomhed, Danfoss. Instituttet er et kraftcenter for forskning i brugerorienteret design, software design og matematisk modellering.
Danfoss er blot en af en lang række højteknologiske virksomheder, universitetet har kontakt til. Også Linak, Infocom, Ecco, Sapa Aluminium og Focon er på listen.

Kom ind i en virksomhed

Universitetet i Sønderborg samarbejder med virksomheder fra områdets mekatronikklynge om en projektgaranti. Det betyder, at man som studerende ved SDU Sønderborg får chancen for at lave sit afgangsprojekt hos en af områdets mange virksomheder. Ordningen indebærer, at man får en mentor som vejleder i virksomheden, får stillet et skrivebord med tilhørende computer og telefon til rådighed og får dækket udgifter som er forbundet med projektet. Ordningen giver optimale muligheder mulighed for at skabe netværk og  kontakter til at sikre sig et job efter studierne.

Hvert år belønnes det bedste projekt og den bedste mentor med en pris ved den årlige prisoverrækkelse Project- & Mentor Award. Der bliver uddelt priser til den bedste bacheloropgave og den bedste kandidat/master- opgave. Sammen med prisen belønnes vinderne også med 25.000 kr.

Project Award Sønderborg

Se med her om Project Award ved Syddansk Universitet i Sønderborg

 

Kom til Åbent Hus

På Syddansk Universitet holdes to gange om året jobmesse, hvor studerende og virksomheder kan få kontakt med henblik på både praktikpladser, studiejob og job efter studiet. Desuden holder universitetet hvert år Åbent Hus, hvor man kan snuse til studierne. 16-25-årige kan desuden finde vej i uddannelsestilbud og jobmuligheder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Andre uddannelser

Udover universitetet huser Sønderborg også en afdeling af Erhvervsakademi Sydvest, EASV, hvor man kan læse til blandt andet datamatiker og markedsføringsøkonom.
Erhvervsakademi SydVest, EASV,  i Sønderborg gennemfører fire gange årligt en dag med InnovationCamp, hvor virksomheder har mulighed for at opstille et problem overfor 100-450 elever,  som finder utraditionelle løsninger.
Desuden findes i Sønderborg EUC SYD - teknisk erhvervsskole,  sygeplejerskeuddannelse - UC Syd, en SOSU-uddannelse og Gråsten Landbrugsskole.

Sygeplejerske i Sønderborg: Innovation Camp 2012

På 24 intense timer skulle sygeplejerskestuderende i Sønderborg i 2012 få nye idéer inden for velfærdsteknologi.

Billet til videregående uddannelser

Der er flere veje til at få adgang til videregående uddannelser. Business College Syd i Sønderborg udbyder både højere handelseksamen (HHX) og handelsskolens grundforløb (HG), og på EUC SYD findes det tekniske gymnasium, hvor du kan læse HTX og den nye International Baccalaureate.

Du kan tage studentereksamen (stx) på både Alssundgymnasiet  og Statsskolen i Sønderborg, og Statsskolen tilbyder desuden Højere Forberedelseseksamen, hf
Endelig har Sønderborg en afdeling af VUC SYD, hvor man kan tage hf på to år eller supplering til gymnasiet. Her kan man også få voksen- og efteruddannelse, forberedende voksenundervisning - FVU, almen voksenuddannelse - avu, ordblindeundervisning og specialundervisning.

  1. tes
  2. t
  3. en liste
  4. nu
  5.  

Endelig har Sønderborg en afdeling af VUC SYD, hvor man kan tage hf på to år eller supplering til gymnasiet. Her kan man også få voksen- og efteruddannelse, forberedende voksenundervisning - FVU, almen voksenuddannelse - avu, ordblindeundervisning og specialundervisning.
 

Oprettet den
22. sep 2015